Mahašivaratri – zajednička meditacija i mantre

Mahašivaratri je dan, odnosno noć, posvećena Šivi. Gdje god se nalaze ljepota, istina i dobre namjere, možemo reći da se tamo nalazi Šiva. K tome, ne postoji mjesto koje je izuzeto od principa Šive. To je princip koji je najviše dobro (summum bonum) cijele kreacije i prisutan je u cijelom …